Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2554402

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2554402

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2554402
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2020 14:12:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2020 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.