Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2549663

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2549663

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2549663
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Zienswijze liquidatieplan GR Parkschap NP De Biesbosch
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt het advies van het college over om geen zienswijze in te dienen op het liquidatieplan van het Parkschap en besluit de brief voor kennisgeving aan de raad te zenden.
Verder besluit de commissie om in het najaar een thema-bespreking te houden over de organisatie en het beheer van De Biesbosch.