Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2547453

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2547453

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2547453
Onderwerp Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 11:35:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2440766 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2440766 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit MET WIJZIGINGEN BIJHOUDEN Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2440766 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2440766 Raadsvoorstel