Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546922

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546922

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546922
Onderwerp Toelichting collegeadvies Burgerinitiatief Theater Berckepoort
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het advies van het college wordt samen met het burgerinitiatief Theater Berckepoort geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. De raad zal zich daarbij uitspreken over het al of niet honoreren van het burgerinitiatief (en zo ja, op welke wijze).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te betrekken bij de bespreking van het burgerinitiatief voor de Berckepoort.