Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546666
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma Wabo-brede taken en werkzaamheden 2020 OZHZ en jaarrapportage Wabo-brede taken 2019 OZHZ
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.