Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546662

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546662

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546662
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Energietransitie en dividend Stedin
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2020 11:31:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De ChristenUnie/SGP vraagt het college wat de gevolgen zijn voor de Kadernota en stelt voor deze vraag te betrekken bij het gesprek over de Meerjarenbegroting (voorafgaand aan de Kadernota) dat gepland staat voor 21 april.


De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.