Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546650
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag klachten 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-03-2020 11:27:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.