Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546631

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546631

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546631
Onderwerp Vaststellen Jaarverslag 2019 gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het Jaarverslag 2019 als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 15 april.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het Jaarverslag 2019 te bespreken in de volgende vergadering (31 maart).