Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546626
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Linda de Heer
Datum B&W Besluit 10-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de Vastgoednota is bepaald dat het accommoderen van huisvestingsvragen door de gemeente alleen aan de orde is als hiermee gemeentelijke (of regionale) beleidsdoelstellingen worden gediend. Vastgoed dat niet aan deze doelstellingen voldoet wordt verkocht. De Berckepoort, bestaande uit twee via een interne doorgang aan elkaar verbonden panden aan de Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24, wordt thans ingevuld door tijdelijke gebruikers. De panden dienen geen beleidsdoel meer. De Berckepoort heeft hoge onderhoudskosten en is daardoor verliesgevend. Diverse partijen hebben in de afgelopen jaren interesse getoond voor invulling van de panden, waarbij ook een financiƫle bijdrage van de gemeente nodig was. Uit een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijk toekomstige bestemmingen blijkt dat de beide panden eenvoudig te splitsen zijn en afzonderlijk mogelijk beter zijn her te bestemmen. Recent is er door marktpartijen interesse getoond in het complex, met een publiek toegankelijke invulling waarbij er geen financiele bijdrage van de gemeente nodig is. Derhalve is het voorstel om de panden toe te voegen aan de dispositielijst en ze onder enkele randvoorwaarden en op basis van weging op hoogte bod en kwaliteit van de plannen te verkopen. De twee panden aan de Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 zijn verbonden door middel van een interne doorgang en worden gezamenlijk de Berckepoort genoemd. De panden waren voorheen in gebruik bij ToBe en waren voor die bestemming aan elkaar gekoppeld. Na de voltooiing van de renovatie van het Energiehuis is ToBe vervolgens verhuisd naar het Energiehuis, waarbij de kleine theaterzaal aan Voorstraat 220 in stand is gebleven, maar daarna is er geen gebruik meer van gemaakt. Het historische pand aan de Nieuwstraat 12-24 is de oorspronkelijke Berckepoort waar later Voorstraat 220 aan is gekoppeld. Op dit moment hebben de panden geen functie en is er een tijdelijke invulling om leegstand te voorkomen. De panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 staan nog niet op de dispositielijst, zoals vermeld in de Vastgoednota 2016-2018. Om die reden verzoeken wij uw raad te besluiten de huidige dispositielijst, welke lijst uw raad op 10 mei 2016 heeft vastgesteld, uit te breiden met voornoemde panden teneinde deze panden te kunnen verkopen.

Gepubliceerd 19-03-2020