Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546626
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Stemoverzicht RV Toevoegen panden aan dispositielijst Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2439946 -gescand- Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Toevoegen panden Voorstr 220 + Nieuwstr 12-24 aan dispositielijst OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Voorstraat 220.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Nieuwstraat 12-24 Berckepoort.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2439946 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2439946 B&W besluit
Icoon voor documenttype Stemming Voorstel 48 Toevoegen panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dipositielijst Algemeen
Icoon voor documenttype Stemoverzicht M3 Motie Geen speculatie met historische panden Algemeen
Icoon voor documenttype Memo Berckepoort 9 april 2020 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2439946 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype 2020-04-15-sp-fractie-amendement-verkoop-berckepoort-v3-a2a-getekend.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemoverzicht A2a Amendement Een levendige toekomst in historische panden Algemeen
Icoon voor documenttype A2 Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming Motie M3 Geen speculatie met historische panden.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming Amendement A2A Een levendige toekomst in historische panden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2a Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M3 Motie Geen speculatie met historische panden.pdf Motie