Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546626
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties BVD, GewoonDordt, GroenLinks, VVD en Jager.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt het door de gemeente verkopen (op de dispositielijst plaatsen) van de Berckepoort in samenhang met het ingediende burgerintiatief Theater Berckpoort (zie punt 5 van deze agenda). De wethouder zal een addendum aanleveren bij dit voorstel waarin het college de voorwaarden voor verkoop nader zal specificeren. De commissie besluit deze stukken als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. De bespreking zal zich richten op de motie(s) die bij dit punt worden ingediend en/of de bij dit vergaderpunt ingediende amendement(en).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de bespreking van het voorstel Theater Berckepoort (burgerinitiatief).