Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546626
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Motie titel M3 Motie Geen speculatie met historische panden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 15-04-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: • In verkoopcontracten een anti-speculatiebeding op te nemen, waarbij de kopers van een pand verplicht worden om. indien zij zelf het pand willen verkopen, het pand eerst aan de gemeente aan te bieden, voor een prijs die niet hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs, geïndexeerd volgens de prijsindex voor de gezinsconsumptie en een vergoeding op basis van kosten voor in het pand gedane verbeteringen.
M3 Motie Geen speculatie met historische panden.pdf
Stemming Motie M3 Geen speculatie met historische panden.pdf
Stand van zaken: