Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546626
Onderwerp Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Status Verworpen
Titel A2a Amendement Een levendige toekomst in historische panden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: De tekst van het ontwerp raadsbesluit te vervangen door: 1. Het pand Voorstraat 220 zal niet worden toegevoegd aan de dispositielijst; 2. De Voorstraat 220 zal gebruikt worden om het burgerinitiatief in te willigen, mits de verwachtingen voor het kunnen betalen van een redelijke huurprijs door de nemers van het initiatief waargemaakt kunnen worden.
A2a Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf
2020-04-15-sp-fractie-amendement-verkoop-berckepoort-v3-a2a-getekend.pdf
Stemming Amendement A2A Een levendige toekomst in historische panden.pdf
Status Ingetrokken
Titel A2 Amendement Een levendige toekomst in historische panden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: De tekst van het ontwerp raadsbesluit te vervangen door: 1 De panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 zullen niet worden toegevoegd aan de dispositielijst; 2. De Voorstraat 220 zal gebruikt worden om het burgerinitiatief in te willigen, mits de verwachtingen voor het kunnen betalen van een redelijke huurprijs door de nemers van het initiatief waargemaakt kunnen worden; 3. Er zal een prijsvraag worden uitgeschreven om burgers en bedrijven te betrekken bij een passende invulling de Berckepoort (Nieuwstraat 12-24), waarbij de optie van een jeugdherberg als optie genoemd zal worden; 4 De kosten voor het op orde brengen van het onderhoud van de Berckepoort zullen verwerkt worden in de begroting, en moeten gezien worden als een gemeentelijke investering in het behoud van onze historische binnenstad.
A2 Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf