Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2546071

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2546071

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2546071
Onderwerp Vaststellen 3e wijziging van de Legesverordening 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2020 07:35:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 3e wijziging van de Legesverordening 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2439393 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 3e wijziging Legesverordening 2020 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype 3e wijziging Legesverordening 2020 DROPformat.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit 2439393 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2439393 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Verordening 2439393 Raadsbesluit