Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2542099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2542099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2542099
Onderwerp Vaststellen Budgetoverhevelingen 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Onderwerp Vaststellen Budgetoverhevelingen 2019
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 185 - Planning en Control cyclus 2020
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet
Datum B&W Besluit 03-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het toekennen van budgetoverhevelingen bereiken we dat door de raad beoogde activiteiten kunnen doorgaan op een rechtmatige wijze. Namelijk door het lastentotaal van de desbetreffende programma's en producten in 2020, zoals opgenomen in bijlage 1, op te hogen.

Gepubliceerd 19-03-2020