Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2542095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2542095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2542095
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JC Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 03-03-2020
Agendacommissie 17-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In 2020 wordt de Kiltunnel gerenoveerd alsmede de toegangsweg tot de tunnel, de fiets op- en ingangen en de tolpoorten. Het kantoorgedeelte wordt voor de medewerkers van de Kiltunnel aangepast aan de nu geldende arbeidsomstandigheden. Hiervoor wordt het bestaande kantoorgedeelte gesloopt en een nieuw, groter gebouw teruggeplaatst. Ook wordt het aantal tolpoorten vergroot, zodat de doorstroming wordt verbeterd. Het bouwvlak wordt ten opzichte van het geldende bestemmingsplan Dordtse Kil vergroot en de maximale bouwhoogte wordt van 6 meter naar 10 meter verhoogd. Deze ontwikkelingen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Gepubliceerd 20-03-2020