Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2542095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2542095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2542095
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel Voorblad stukken
Icoon voor documenttype RV ongetekend - Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype OB Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Regels 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding 4e herziening Dordtse Kil, locatie Kiltunnel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2435450 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2435450 Raadsbesluit