Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2542092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2542092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2542092
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JC Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 03-03-2020
Agendacommissie 17-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 29 mei 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de verplaatsing van het tankstation nabij de Zwijndrechtsebrug naar een locatie iets meer noordelijk gelegen langs de Laan der Verenigde Naties mogelijk te maken. In de verdere uitwerking van de plannen is duidelijk geworden dat met de realisering van het nieuwe tankstation ook een ontsluiting vanaf de Handelskade naar de Laan der Verenigde Naties vanuit verkeerskundig oogpunt wenselijk is. Zowel het bestemmingsplan 'Tankstation Laan der VN' als het naastliggende plan 'Weeskinderendijk - Laan der VN' maken deze ontsluiting niet mogelijk. Daarnaast is er in het bestemmingsplan 'Weeskinderendijk - Laan der VN' een wijzigingsbevoegheid opgenomen om de bestemming van het voormalige tankstation te wijzigen van een bedrijfsbestemming naar de bestemmingen groen en verkeer, maar wordt er nu vanuit planologisch oogpunt ook een kleinschalige horecavestiging beoogd. Daarvoor is ook een herziening van het bestemmingsplan nodig. In deze herziening wordt ook de veiligheidscontour voor het vulpunt LPG van het voormalige tankstation verwijderd en een klein stukje rijweg, nodig voor de aansluiting van de Weeskinderendijk Beneden op de Laan der Verenigde Naties mogelijk gemaakt.

Gepubliceerd 20-03-2020