Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2542092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2542092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2542092
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Weeskinderendijk-Laan der VN, locatie Dokweg
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.