Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2541421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2541421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2541421
Onderwerp Agenderingsverzoek SP over zwerfafval
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Bij afwezigheid van de SP-fractie in de vergadering verzoekt de commissie eerst bij de SP-fractie na te gaan of zij de diverse punten uit het agenderingsverzoek eerst als artikel 40-vragen wil indienen. De beantwoording daarvan kan dan wellicht aanleiding zijn dit onderwerp te agenderen, samen met artikel 40-vragen en moties over dit onderwerp die eerder door andere fracties al zijn ingediend.