Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2536463

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2536463

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2536463
Onderwerp Nationaal Park De Biesbosch: concept liquidatieplan opheffing GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt het advies van het college over om geen zienswijze uit te brengen op dit plan (zie agendapunt 5 van deze vergadering) en besluit deze brief met bijlage voor kennisgeving aan te nemen.