Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534865

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534865

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534865
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 11:10:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Koole
Datum B&W Besluit 18-02-2020
Agendacommissie 17-03-2020
Termijn agenda nader te bepalen datum
Raad 22-09-2020
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 19-03-2020