Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534865

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534865

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534865
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Procesverloop Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 11:10:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 september 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 september 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie behandelt de voorliggende RIB waarin een feitenrelaas over het procesverloop Sportpark Krommedijk is opgenomen. De commissie dankt het college en de ambtelijke organisatie voor het voorzien in deze informatie en komt tot de conclusie dat de RIB bijdraagt aan het voorgaande verzoek om verheldering over het contact tussen de verschillende betrokken partijen. 

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIB te agenderen voor bespreking met als politieke vragen: voldoet de geleverde informatie aan wat de raad heeft gevraagd? Hoe beoordeelt de raad de informatie? En als gevolg hiervan: hoe beoordelen fracties het handelen van het college?