Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534845

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534845

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534845
Onderwerp Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype OB Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens def. concept met wijzigingen rood.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Nota van beantwoording Beleidsvisie Binnenhavens def. concept.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype CONCEPT Amendement BvD - Beleidsvisie binnenhavens Amendement
Icoon voor documenttype CONCEPT (aangepaste versie) Amendement BvD - Beleidsvisie binnenhavens V05062020 Amendement
Icoon voor documenttype Collegeadvies inzake behandeling beleidsvisie Dordtse binnenhavens - met verwijzing naar het concept amendement van BVD Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2428333 B&W besluit
Icoon voor documenttype Petitie+aanbiedingsbrief Algemeen
Icoon voor documenttype A8 Amendement Voorzieningen Binnenvaart.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A7 Amendement Gastvrijer Water.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A6 Amendement Historiche Varende Schepen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A9 Amendement René Siegfried en Leefwerf De Biesbosch horen bij elkaar.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens (getekend besluit) Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Nota van beantwoording Beleidsvisie Binnenhavens definitief Algemeen
Icoon voor documenttype Nota van beantwoording Beleidsvisie Binnenhavens def. aanpassingen nav amendementen blauw Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsvisie Dordtse binnenhavens def met wijzigingen na amendement rood Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsvisie Dordtse binnenhavens definitief Algemeen
Icoon voor documenttype A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf Amendement