Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534845

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534845

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534845
Onderwerp Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Onderwerp Vaststellen Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MEM Morlog-Criellaard
Datum B&W Besluit 18-02-2020
Agendacommissie 17-03-2020
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met het vaststellen van de Nota van Beantwoording worden de zienswijzen beantwoord en is de concepttekst van de beleidsvisie Dordtse binnenhavens op een aantal punten aangepast. Met de beleidsvisie op de Dordtse binnenhavens willen we de positionering van Stad aan het water versterken en een optimaal toekomstig gebruik van de havens en kades bewerkstelligen.

Gepubliceerd 20-03-2020