Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534726

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534726

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534726
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 13e wijziging
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Document Document type
Icoon voor documenttype 13 wijziging APV OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit Verordening tot wijziging APV Dordrecht, 13e wijziging DROP.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Was-wordt lijst Verordening tot wijziging APV Dordrecht, 13e wijziging.doc Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Algemene plaatselijke verordening Dordrecht vuile versie 13ewijz.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Algemene plaatselijke verordening Dordrecht vuile versie 13ewijz_TOELICHTING.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype inspraakprocedure APV.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 13e wijziging Voorblad stukken
Icoon voor documenttype M12 Motie Die ballon gaat niet op.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype M27 Motie Schone lucht in speeltuinen en rondom scholen.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2428218 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2428218 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2428218 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Verordening 2428218 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Gemeentenieuws - openbare bekendmakingen 13 december 2019.pdf Bijlage bij aanvraag/melding