Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534349

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534349

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534349
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: Begrotingscirculaire gemeenten 2021 - 2024
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 28-05-2020 13:33:51
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: Begrotingscirculaire gemeenten 2021 - 2024
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van (deel 2, niet zichtbaar)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Agendacommissie 3/6
Gepubliceerd 28-05-2020