Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534233
Onderwerp Consultatie concept 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2020 15:48:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Consultatie concept 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype 4e herziening structuurvisie, diverse locaties 2 Algemeen
Icoon voor documenttype M.E.R. beoordeling Algemeen
Icoon voor documenttype Samenvatting zienswijzen 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen CU/SGP over structuurvisie 4e herziening Algemeen