Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534233

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534233

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534233
Onderwerp Consultatie concept 4e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 26-03-2020 15:48:09
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Tijdens de consultatie stelt de commissie vragen over inhoudelijke onderzoeken die niet of nauwelijks zijn gedaan bij de structuurvisie, verwijzing naar visies die nog moeten komen (zoals de groen-blauwe visie), parkeernormering en behoud van huidige omvang van het Weizigtpark bij ontwikkeling Thureborg, stedenbouwkundige inpassing geluidsscherm Amstelwijck, gebiedsontsluiting Hastingsweg / Provinciale weg, zicht op voldoende vraag in de markt naar dure woningen zonder tuin bij Boomgaard Smitzigt, sociale woningbouw, ophoging geluidsnormen bij diverse ontwikkelingen, architectonische kwaliteit van bouwen en relatie structuurvisie tot woningbouwambitie.

Reactie wethouder Sleeking: De ontwikkeling van het aantal woningen is binnenstedelijk beoogd. Inhoudelijke onderzoeken wil het college zo veel mogelijk parallel laten lopen aan bestemmingsplannen om zo tot versnelling te komen. Ontwikkelaars vragen nu ook niet om onderzoeken. Het Weizigtpark wordt bij de plannen voor Thureborg niet aangetast. Het wordt ontwikkeld binnen de bestaande bouwvlakken. De ontwikkelaar heeft benadrukt dat de lage parkeernorm echt voldoende zal zijn, gebaseerd op hun ervaringen elders met dit soort locaties. Gebruik OV en fiets moet op deze locaties bevorderd worden. Sociale woningbouw vraagt om indringende gesprekken met ontwikkelaars om percentages zoveel mogelijk te realiseren. Voor het geluidsscherm Amstelwijck is een specifieke projectleider aangesteld. Daarbij is aandacht voor stedenbouwkundige uitwerking. Dit komt in het bestemmingsplan aan de orde. Er komen later uitgewerkte voorstellen voor de diverse ontwikkelplannen waarin ook de gebiedsontsluiting aan de orde komt.

De definitieve 4e herziening van de structuurvisie plus de reactienota op de ingediende zienswijzen wordt later dit voorjaar aan de raad aangeboden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de commissievergadering van 21 april. De commissie verzoekt de ingediende zienswijzen dan aan de stukken toe te voegen.