Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534152

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534152

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534152
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de moeilijkheden voor plaatselijke imker- of bijenverenigingen om bijenkasten te plaatsen op het eiland van Dordrecht.
  Wethouder Stam antwoordt dat hij werkt aan een plan van aanpak voor hoe om te gaan met honingbijen op het eiland. Het college pleit voor een parapluherziening van het bestemmingsplan of een andere mogelijkheid. Er is onderzoek voor nodig, maar de intentie is er wel. De wethouder komt er kort na het zomerreces op terug.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de wateroverlast op de Reeweg en de werking van de gemalen tijdens de hoosbuien van die middag.
  Wethouder Stam antwoordt dat de gemalen, voor zover hij nu weet, wel hebben gedraaid, maar dat de vraag is hoe hard. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie met veel regenval. Bij de gemalen is de vraag uitgezet welke protocollen zijn gehanteerd. De wethouder komt daar schriftelijk nog op terug.

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over hoe het kan dat er zo snel na oplevering hobbels en kuilen in de Lange Geldersekade zitten.
  Wethouder Stam antwoordt dat het college het ook heeft geconstateerd. Er is contact opgenomen met de aannemer. Het herstel wordt nu gepland.

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over de voortgang van het verplaatsen van de ‘Oranjerie’ op het terrein van Woonbron. 
  Wethouder Stam antwoordt dat corona voor vertraging heeft gezorgd. Er is ook een directeurswisseling bij Woonbron geweest. De gesprekken worden binnenkort weer opgepakt.