Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534148

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534148

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534148
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

  • De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de stand van zaken van het invoeren van betaald parkeren in de driehoek Groenedijk - Oranjelaan - Noordendijk en of het college nog koers ligt voor invoering per 1 september.
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij nog op koers ligt voor 1 september. Hij komt schriftelijk nog met een uitgebreider antwoord.

  • De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de stand van zaken van de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het gebruik van een landelijk budget om dubbel zo veel onveilige straten in Dordrecht aan te pakken.
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat de aanvraagprocedure loopt, het college was op tijd met het aanvragen van middelen. De gestelde schriftelijke vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

  • De heer Soy (Beter voor Dordt) vraagt naar de stand van zaken van de aanpak van het parkeerprobleem in Oudelandshoek.
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat corona tot vertraging heeft geleid. De werkgroep uit de wijk komt met een voorstel voor een oplossing. De wethouder bespreekt dit binnenkort met de werkgroep waarna het wordt uitgevoerd.