Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2534147

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2534147

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2534147
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2020 16:57:02
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 juni 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Stam deelt mee dat er naar aanleiding van de vragen over bomenkap aan de Patersweg een avond voor omwonenden en de ontwikkelaar is geweest. Er is overeenstemming bereikt over een oplossing. De bomen worden wel gekapt, maar er wordt gekeken waar in de bouwplannen het groen kan worden verbeterd en uitgebreid.