Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2533579

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2533579

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2533579
Onderwerp Vragen art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over informatie bezwaarprocedure
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Art. 40 vragen GroenLinks bezwaarprocedure Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over informatie bezwaarprocedure Voorblad stukken