Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2533121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2533121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2533121
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Mank, tel.no. 4844
Datum B&W Besluit 11-02-2020
Agendacommissie 17-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bodemsaneringsbeleid van de gemeente Dordrecht is gericht op het realiseren en behouden van een duurzame bodemkwaliteit. Het gaat hierbij om het geschikt maken van de bodem, zodat de maatschappelijke functie van het gebied mogelijk is en het wegnemen van risico’s voor mens en natuur'. Dit wordt bereikt door het behalen van de doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan voor bodemsanering: Uiterlijk in 2030 dient de werkvoorraad (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen in de gemeente Dordrecht gesaneerd dan wel beheerst te zijn.

Gepubliceerd 20-03-2020