Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2533121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2533121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2533121
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2020 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BWN 220007 Bodemsaneringsprogramma 2020 - voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220007 Bodemsaneringsprogramma 2020 - rubriek 6 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220007 Bodemsaneringsprogramma 2020 - rubriek 7 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2426705 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2426705 Raadsbesluit