Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2533022

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2533022

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2533022
Onderwerp Expertisesessie Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2020 18:35:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen expertsessie Grondstoffenplan 16-9 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentaties expertisesessie Grondstoffenbeleidsplan - commissie Fysiek 16 september Algemeen
Icoon voor documenttype Programma expertisesessie Grondstoffenbeleidsplan - commissie Fysiek 16 september Algemeen
Icoon voor documenttype Artikel Nederlands Dagblad over nascheiding Algemeen