Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2532540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2532540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2532540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Kaarsgaren, tel.no. 2809
Datum B&W Besluit 11-02-2020
Agendacommissie 17-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De prestatieafspraken Dordrecht 2020 zijn door het college vastgesteld op 14 januari 2020. Ondertekening door de drie partijen heeft plaatsgevonden op 22 januari 2020. Door middel van deze raadsinformatiebrief wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld en kunnen zij kennis nemen van de inhoud van de prestatieafspraken. Daarbij is, in lijn met de behandeling in het college op 14 januari, aangegeven dat de prestatieafspraken die nu voorliggen voortkomen uit de gesprekken van een half jaar geleden en dat de ontwikkelingen die recent aan de orde zijn geweest, zoals de vastgestelde visie opvang kwetsbare groepen, worden opgenomen in de eerstvolgende actualisatie van de prestatieafspraken.

Gepubliceerd 20-03-2020