Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2532540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2532540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2532540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-03-2020 16:31:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over Lokale prestatieafspraken Wonen Dordrecht 2020 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief bod prestatieafspraken Trivire 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Volkshuisvestingsbod en activiteitenoverzicht 2020 definitief Bijlage
Icoon voor documenttype Advies GOHD bod prestatieafpraken 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Prestatieafspraken 2020 Dordrecht_GETEKEND Bijlage
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief bod prestatieafspraken Woonbron 2020 Bijlage