Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2532532

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2532532

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2532532
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Handhavingsplan 2020-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Handhavingsplan 2020-2022
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AS Wolt, tel.no. 4311
Datum B&W Besluit 11-02-2020
Toelichting

Het handhavingsplan Dordrecht 2020-2022 is een verlengstuk van het beleidsplan Handhaving in de stad uit 2015 en het Integraal Veiligheisplan 2019-22. Het is bedoeld om de taken en ureninzet van handhaving voor de komende drie jaar te beschrijven. In november 2019 is de gemeenteraad door middel van een presentatie in de commissie Bestuur en Middelen geinformeerd over de behaalde resultaten van Handhaving. Daarnaast ging Handhaving in gesprek met de commissieleden over de maatschappeijke wensen die leven en de prioriteitstelling voor de komende jaren. Deze manier van verantwoorden en bijstellen wordt door de commissie als waardevol ervaren.

Gepubliceerd 19-03-2020