Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2532532

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2532532

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2532532
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Handhavingsplan 2020-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De SP heeft een vraag aan het college met betrekking tot het Handhavingsplan (is de privatisering niet duurder dan het in eigen dienst hebben van handhavers?). De commissie zal het antwoord met de commissie delen (via de Griffie). De commissie besluit het stuk door te sturen aan de raad ter kennisname.