Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2530419

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2530419

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2530419
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Afwikkeling Kerstmarkt 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2020 14:39:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de afgelasting van de Kerstmarkt 2019 in aanwezigheid van de burgemeester en wethouder Burggraaf (Markten). De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gezonden. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te bespreken in de volgende commissievergadering. Daarbij zijn volgende vragen geformuleerd (Gewoon Dordt):
- recent heeft de raad 161.000 euro opgehoest als gedeelte van de totale frictiekosten door de fusie van DM en VVV. Er wordt nu bijna een ton gecompenseerd uit de post onvoorzien. Wiens post onvoorzien is dit en hoe is dit sowieso bij evenementen (niet alleen de kerstmarkt dus) etc geregeld?
- waarom is er niet eerder door de organisatie bedacht dat het stevig kan waaien in december en de kramen daar op berekend te laten zijn?
- hoe staat dit soort zaken in de vergunning die evenementen nodig hebben?
- waarom is er een keuze gemaakt de gehele kerstmarkt af te gelasten terwijl de pagodetenten bestand zijn tegen een hogere windsnelheid dan de gewone marktkramen?
- waarom is er niet voor gekozen om gewone kramen op de zondag een plek te geven waar de markt normaal staat en de kramen gezekerd kunnen worden?