Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526205

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526205

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526205
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Benoemen openbare ruimte - Burgemeester Noorlandstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2020 10:33:02
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brieven met betrekking tot de straatnamen ter kennisname aan de raad te sturen. Wel wil de commissie haar teleurstelling overbrengen aan het college dat er bij de nieuwe straatnamen weinig vrouwennamen zijn. Overigens is de commissie blij met de vernoeming van burgemeester Bleeker.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De nieuwe behandelvoorstellen zijn doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari a.s..