Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526189

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526189

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526189
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2020 13:25:48
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 2 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Regels.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding BP197Herzpatersw2.pdf Bijlage