Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526175
Onderwerp Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2020 16:10:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Besluit:

Er zijn 2 amendementen (A2 en A3) ingediend en beide zijn aangenomen. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

BVD en CDA zijn kritisch op het meerjarenbeleidsplan en kondigen een amendement aan (met steun van PvdA) om een steviger toon uit te spreken in de zienwijze. Mogelijk onderwerp van het amendement is het takenpakket van DG&J en/of de financiën. De commissie agendeert de zienswijze als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (2 minuten spreektijd).