Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526175
Onderwerp Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2020 16:10:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Status Aangenomen
Titel A3 Amendement Zienswijze Meerjarenbeleidsplan
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de voorgestelde zienswijze als volgt te wijzigen: 1. Onder het kopje‘Financiën’, aan de tweede paragraaf de volgende zinsnede toe te voegen: ‘Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven wordt Dordrecht geacht niet te hebben ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan.’
A3 Amendement DGJ ZHZ.pdf
Stemming Amendement A3 Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Financien.pdf
Status Aangenomen
Titel A2 Amendement Zienswijze Meerjarenbeleidsplan
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de voorgestelde zienswijze als volgt te wijzigen: 1. Onder het kopje‘Een stevige basis’ aan de vierde paragraaf de volgende zinsnede toe te voegen ‘Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, wordt Dordrecht geacht niet te hebben ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan.’
A2 Amendement DGJ ZHZ.pdf
Stemming Amendement A2 Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Stevige basis.pdf