Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526175

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526175

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526175
Onderwerp Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2020 16:10:16
Onderwerp Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SAW van Oostrom-van der Meijden
Datum B&W Besluit 28-01-2020
Agendacommissie 11-02-2020
Termijn agenda Nieuwe datum plannen
Raad 10-03-2020
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ heeft op 12 december jl. ingestemd met het ontwerp Meerjarenbeleidsplan en stelt de raden in Zuid-Holland Zuid in de gelegenheid om uiterlijk 19 maart 2020 een zienswijze te geven.

Gepubliceerd 13-02-2020