Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2526021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2526021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2526021
Onderwerp Instemmen met Burgerinitiatief Theater Berckepoort
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-01-2020 11:15:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad besluit het burgerinitiatief niet te honoreren.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt het al dan niet honoreren van het burgerinitiatief Theater Berckepoort. Hiermee samenhangend bespreekt de commissie het door de gemeente verkopen (op de dispositielijst plaatsen) van de Berckepoort. In de eerstvolgende raadsvergadering zal de raad zich uitspreken over het wel of niet honoreren van het burgerinitatief. De commissie adviseert dit stuk samen met het voorstel tot verkoop van de Berckepoort op de agenda te plaatsen. De wethouder zal een addendum aanleveren bij dit voorstel waarin het college de voorwaarden voor verkoop nader zal specificeren. De commissie besluit deze stukken als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. De bespreking zal zich richten op de motie(s) die bij dit punt worden ingediend en/of de bij dit vergaderpunt ingediende amendement(en).

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Vol en de heer Van der Holst geven een toelichting op het burgerinitiatief 'Theater Berckepoort' zoals ingediend op 28 januari 2020 en zij geven antwoord op de vragen van de commissie. De commissie zal in de volgende vergadering (31 maart) inhoudelijk ingaan op het initiatief in relatie met het voorstel van het college om het pand Berckepoort te verkopen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

Dit burgerinitiatief is reeds doorgeleid naar het college voor advies.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De nieuwe behandelvoorstellen zijn doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari a.s..