Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2523582 - Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Ge

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2523582 - Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Ge

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2523582
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2020 13:25:48
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Van Gendtstraat
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-Van Zanten
Datum B&W Besluit 21-01-2020
Agendacommissie 11-02-2020
Raad 10-03-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Toen in 2012 bestemmingsplan Westervoeg is vastgesteld en in 2014 opgegaan is in het bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven is het noordelijk deel van het gebied herbestemd naar 'Groen', waarvan een deel met de aanduiding 'Parkeren'. De scholen zouden verplaatst worden, waardoor er ruimte kwam voor groen, water, parkeren en een andere maatschappelijke invulling. Nu de scholen niet verhuizen, is het van belang het gebied weer juridisch terug te bestemmen tot 'Maatschappelijk'.

Gepubliceerd 18-02-2020