Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2522710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2522710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2522710
Onderwerp Themabespreking jeugd
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 30-01-2020 09:00:25
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder en commissie staan stil bij diverse besluiten die binnenkort worden genomen over de regionale jeugdhulp. In het memo stonden al de onderwerpen Governance en Inkoop aangekondigd. De vergadering van 19 mei is gereserveerd zodat de commissie standpunten kan meegeven aan de wethouder voor zijn besluitvormende AB-vergaderingen. Aanvullend vraagt de commissie aandacht voor: herijking lokaal jeugdbeleid, de organisatorische ontwikkeling van sociale wijkteams (zoals verwoord in de per mail verstuurde brief dd 21 april) en de kwaliteit van gecertificeerde instellingen (GI's).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie de bespreking te verplaatsen naar de volgende vergadering op 21 april.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie honoreert het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege tijdsgebrek verplaatst de commissie dit agendapunt naar de volgende vergadering.