Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2522084

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2522084

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2522084
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de CDA fractie inzake aanpak illegale honinbijenplaag
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2020 13:25:48
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de beantwoording van de vragen voor kennisgeving aan.